Välkommen till Vårmötet i Patologi 2019!

15–17 maj 2019
ST-skola 14–15 maj
Konsert & Kongress, Linköping
Fokus: Endokrin patologi och cytologi

Samarrangeras med Nordic Symposium on Digital Pathology 2019
Anmälan öppnar i februari 2019

Arrangeras av